دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید رجایی کرمانشاه

برگزاری اولین جلسه هم اندیشی کانون ها ،انجمن ها و تشکل های دانشجویی

در روز دوشنبه مورخه ی 94/07/13  اولین نشست هم اندیشی مسئولین کانون ها،انجمن و تشکل های دانشجویی با حضور دکتر صفری معاونت محترم آموزشی و فرهنگی پردیس شهید رجایی و همچنین مسئولین امور فرهنگی و اجتماعی در محل سالن جلسات پردیس برگزار گردید.
در این جلسه ضمن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، آقای فلاحی کارشناس مسئول محترم امورفرهنگی و اجتماعی پردیس در خصوص اهمیت و نقش سازنده ی کانون ها و انجمن ها در جهت پیشبرد اهداف فرهنگی ،تربیتی و علمی مطالبی را بیان داشتند.
در ادامه دکتر صفری به عنوان رییس شورای هماهنگی کانون ها و انجمن ها ضمن تقدیر و تشکر از کارشناسان ودانشجویان در خصوص فعالیت هایی که تا کنون انجام گرفته، خواستار شناسایی افراد شایسته و توانمند از طریق فراخوان و همچنین برنامه ریزی در خصوص برگزاری انتخابات دوره جدید به منظوراستفاده  بهینه از ظرفیت و پتانسیل موجود در دانشگاه شدند.
همچنین مسئولین کانون ها ،انجمن ها و تشکل های دانشجویی به منظور هم اندیشی و همدلی در خصوص تقویت اجرای برنامه های مربوطه  هر کدام جداگانه به تشریح و بیان نظرات خود درحوزه فعالیت های مربوطه پرداختند .


 


| شناسه مطلب: 37299

تعداد بازدید: 1288 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران