پردیس شهید رجایی کرمانشاه (برادران)

نتایج سی و سومین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشجویان مرحله کشوری

نتایج سی و سومین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشجویان مرحله کشوری

1. کسب رتبه سوم رشته ترتیل توسط دانشجو معلم معین حسینی

2. کسب رتبه چهارم رشته حفظ ده جزء قرآن کریم توسط دانشجو معلم محمد سلطانی

3. کسب رتبه پنجم رشته عکاسی توسط دانشجو معلم رضا قادری هرسینی

4. کسب رتبه پنجم رشته تولیدات رسانه ای توسط دانشجو معلم مرتضی رستمی

5. کسب رتبه پنجم گروهی در مرحله کشوری همخوانی و تواشیح گروه آل طه پردیس شهید رجایی


نظرات کاربران