پردیس شهید رجایی کرمانشاه (برادران)

دانشجویان ورودی سال 1401 هرجه سریعتر پس از نصب پیام رسان ایتا به آی دی dfprk_3220@جهت دریافت لینک عضویت کانال اطلاع رسانی پردیس شهید رجایی پیام ارسال بفرمایید.


نظرات کاربران