دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید رجایی کرمانشاه

برگزاری همایش کشوری دانش موضوعی – تربیتی در آموزش کلاسهای چند پایه

قابل توجه اساتید ، دانشجویان و محققان در جهت توسعه و رشد علمی کشور و همچنین پویایی وبالندگی پژوهش و تحقیق ، این دانشگاه در صدد برگزاری همایش کشوری دانش موضوعی  تربیتیدر آموزش کلاسهای چند پایهدر مورخ 97/1/28 می باشد.

خبر های تکمیلی در خصوص همایش متعاقبا منتشرخواهد شد.


| شناسه مطلب: 98362

تعداد بازدید: 188 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران