دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید رجایی کرمانشاه

برگزاری نشست جامعه شناسی واخلاق با حضور کارکنان ، اساتید ودانشجویان

 نشست جامعه شناسی واخلاق با حضور کارکنان ، اساتید ودانشجویان وسخنرانی دکتر مسعود صادقی درپردیس شهیدرجایی برگزار گردید .دراین جلسه دکتر صادقی درخصوص جامعه شناسی وتاثیر آن براخلاق وتاثیر اخلاق برجامعه سخنرانی نمودند که مورد استقبال دانشجویان قرارگرفت .


| شناسه مطلب: 28345

تعداد بازدید: 755 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران