پردیس شهید رجایی کرمانشاه (برادران)

اطلاعیه در خصوص برگزاری امتحانات

با استناد به دستورالعمل سازمان مرکزی صرفا کلیه ی امتحانات رشته آموزش ابتدایی ورودی های ۹۸ به صورت مجازی برگزار می گردد و سایر رشته های ورودی۹۸ همچون سایرورودی‌هامطابق برنامه به صورت حضوری  برگزار می شود


نظرات کاربران